For å få ut fravær i rapporten må du starte med å velge periode og eventuelt andre filter. Dette gjøres under fanen Start.


Forutsetninger

For at fraværsrapporteringen skal fungere er det enkelte innstillinger som må være satt.

 1. Ansatte som skal rapporteres må:
  1. Ikke være markert med Utelat fra Statusrapport i ansattkortet.
  2. Ha en ansatt dato i ansattkortet.
  3. Ha en stillingsprosent i ansattkortet.
  4. Ha en sluttdato hvis den gitte ansatte har sluttet.
 2. Arbeidstypene  som brukes til fraværsregistrering må være knyttet mot en fraværsgruppe. Det er denne fraværsgruppen som avgjør hvordan fraværet rapporteres.

 Bruk av fraværsrapporteringen

 1. Det første man må gjøre for å rapportere fravær er å velge hvilken periode fraværstallene skal beregnes basert på. I fanen Start velges først en fra og til dato, når dette er gjort trykker man Beregn.
  • Det er også mulig å benytte diverse filtre for å begrense resultatet.
  • Det er også mulig å avgjøre om mulig dagsverk skal beregnes basert på planlagt tid i bemanningsplanen eller kalender/stillingsprosent.
 2. Fraværet er nå beregnet og fraværet kan dermed sees i fanene. 

Mangler det noe fravær? Dette kan komme av flere årsaker: 1. Den ansatte er markert utelat fra statusrapproter, 2. Arbeidstypen fraværet er ført mot mangler Fraværstyper, 3. Fraværet er ført som overtid (oransje bakgrunn i Timelisten). 

Fraværsliste

I fraværslisten vil alt rapporterbart fravær vises pr ansatt. Fraværet deles inn i forskjellige grupper basert på hvilken arbeidstype fraværet er registrert mot. Under følger en lite over de ulike kolonnene fraværet sorteres i:

NormaltidAntall normaltdstimer arbeidet i perioden (typisk timelønn og fastlønn)
OvertidAntall overtidstimer arbeidet i perioden (typisk 50% og 100% overtid)
TotalTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) fravær i perioden.
EgenmeldingTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) egenmelding, i perioden.
S 1-3 dagerTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) korttidssykemelding, i perioden.
4d-2 ukerTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) sykemeldinger fra og med 4. fraværsdag og ut arbeidsgiverperioden, i perioden.
> 2 ukerTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) sykemelding utover 2 uker, i perioden.
> 8  ukerTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) sykemelding utover 8 uker, i perioden.
BSTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) fravær grunnet barns sykdom, i perioden.
PermTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) permisjoner, i perioden.
SkoftTotalt antall dager (D) og antall perioder (A) hvor det er registrert skoft/skulk, i perioden.
HoAntall forbrukte feriedager i perioden.
MDAntall mulige dagsverk i perioden. (Antall dager planlagt)
FDAntall faktiske dagsverk i perioden (Mulig dagsverk minus feriedager).
ASSAntall sykefraværsdager til statistikk (Kun egen sykdom)
FPSykefraværsdager i prosent av faktiske dagsverk (ASS/FD*100)
KPKortidssykefravær i prosent av faktiske dagsverk (Kun egenmelding, S1-3dager og 4d-2 uker)
KAAntall dager korttidsfravær.
LPFraværsprosent langtidsfravær. (Fravær utover arbeidsgiverperiode)
LAAntall dager med langtidsfravær.
Tot. pr. avdeling, Tot. pr. kjønn, Tot. pr. Element 1 og Tot. pr. Element 2

Alle disse fanene rapporterer fraværet likt som Fraværslisten, men fraværet blir ikke gruppert pr ansatt men pr avdeling, kjønn eller elemement.

Forskjellen på Dager (D) og Antall (A) er: Dager er enkelt dager, mens Antall er sammenhengende dager (perioder). For eksempel: Hvis en ansatt benytter to egenmedinger og er borte fra arbeid tre dager begge gangene vil Dager (D) være 6, mens Antall (A) vil være 2.

 

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00