1. Gå til dokumentet du ønsker å begrense eller gi tilgang til.  
  2. Gå til rediger fra oversiktslisten eller fra menyen inne i dokumentet. 

3. Velg tannhjulet / innstillinger øverst til høyre på siden. 

4. Velg TILGANGSSTYRING

 

5. Velg ansatte eller avdelinger som skal ha tilgang til dette dokumentet og Lagre. 

Merk  Med det samme du har gitt tilgang til én eller flere ansatte eller avdelinger begrenses tilgangen automatisk for alle andre. Dokumenter hvor det ikke er spesifisert er tilgjengelig for alle når de er publisert.