Det er mulig å ha tre nivåer i håndboken, så det er lurt å kartlegge på forhånd hvilke grupperinger som vil fungere. 


Som et utgangspunkt kan man tenke på en mappe som en av permene som dere har brukt før. På den måten har dere mulighet for å dele opp innholdet videre innover i kategorier og kapitler etterhvert som det er nødvendig. 


  1. Velg knappen NY MAPPE i den posisjonen der du vil at mappen skal ligge. Skriv inn navnet du ønsker og den er klar! 

Merk: Skal mappen ligge inne i en annen mappe er det viktig at du velger opprett knappen som ligger inne i den riktige mappen.