24SevenOffice til Tidsbanken

Integrasjonsmuligheter

Fra 24SevenOffice til Tidsbanken

Vi har mulighet til å hente følgende data fra 24SevenOffice:

- Importere prosjekt 

- Importere kunder 

Det blir kun overført informasjon som er relevant for dere.


Fra 24SevenOffice til Tidsbanken

Vi har mulighet til å eksportere følgende data fra Tidsbanken til 24SevenOffice:

- Eksportere godkjente timer til timemodulen


Informasjon som blir eksportert fra Tidsbanken til 24SevenOffice:

- Antall timer, Notat, Tidspunkt ved innstempling, Tidspunkt ved utstempling, Tilhørende prosjekt


Merk: Det er ikke mulig å gjøre endringer på informasjon som blir eksportert fra Tidsbanken til 24SevenOffice