UniMicro til Tidsbanken

Integrasjonsmuligheter

Vi har mulighet til å hente følgende data fra UniMicro:

- Importere ordrelinjer – OrderContract

- Importere kunder – Debitor

Det blir kun overført informasjon som er relevant for dere.


Merk: Vi kan kun overføre informasjon fra UniMicro til Tidsbanken ved hjelp av integrasjon.